بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند مهربان

+ نوشته شده توسط صمیم( امیری) در شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 17:44 |
خداوندا بگردانی بلاهای مارا

 

 

زعافت ها نگهداری تو ما را

 

 

به حق هر دو گیسوی محمد(ص)

 

 

 

بر آری جمله  عافت های ما را

 

 

 

   

                                                                                     

 

 

 

به یک بر سوختن  بروانه لاف عاشقی میزد

 

 

وفای شمع   را  نازم  که  سر تابه با میسوزد

 

                                                                                         

 

 

 

 

ساقیا ازهجرت دیوانه گشتم

 

 

بروانه هرشمع بیگانه  گشتم

 

 

                                                                                     

 

 

 

+ نوشته شده توسط صمیم( امیری) در شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 17:29 |
صنا وستایش از آن شماست خدایا

 

 

دنیاوادی قفس از آن شماست خدایا

 

 

 

چه گویم دراین وادی از فقر بی چاره گی

 

 

 

شما می دانید که غم خوار مشکل گشاهستید خدایا

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زدوریت هرشب گله ها دارم

 

 

زگیسویت حیران هرشب گله ها دارم

 

 

زین زنده گیم خسته؛ زهجران تو

 

 

نشسته بیش خدا گله ها دارم

 

 

من دیده تر دارم شوریده وحیرانم

 

 

زین همه از تو گله ها دارم

 

 

من دست به دعا دارم زهرطرف حیرانم

 

 

من زارو بریشان زین همه گله ها دارم

 

   

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوش بخت خوش نصیب است در صحنه محبت

 

 

عاشق که یارش بسیار ناز دارد آن

 

 

این رسم در تو  نیست از قدیم است

 

 

بر قدر ناز معشوق عاشق نیاز دارد

 

 

                                                                                          

+ نوشته شده توسط صمیم( امیری) در جمعه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 17:34 |

                                    بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

خداوندا خدای آسمانی

خداوندا خدای  مهربانی

 

به لطف و مرحمت ده روشنایی

 

گریزانیم زاین شرمسارسی

 

مرادم را بده ای مهربانا

 

 

که جز تو ندارم مهربانتر

 

خداوندا زروی باک محمد(ص)

 

ببخش مارا که ما شرمساریم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما از دل و جان عاشق و شیدای قرآنیم

 

 

صد شکر خدا را که ما قاری قرآنیم

 

هر کس نخواند قرآن نادی بیشیمان شد

 

در دین و دنیا ما همه محتاج قرآنیم

 

      حمد و ثنای حق اندر کتاب ماست

قرآن کلام حق بود ما جمله اقراریم

 

صمیم گنهکار است محتاج فرقان است

 

موری ضعیف اندر ره سلیمانیم

 

 

+ نوشته شده توسط صمیم( امیری) در چهارشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 16:43 |


Powered By
BLOGFA.COM


<"embed src="" autostart="true" hidden="false" loop="false" width="280" height="44">