بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

خداوندا خدای آسمانی

خداوندا خدای  مهربانی

 

به لطف و مرحمت ده روشنایی

 

گریزانیم زاین شرمسارسی

 

مرادم را بده ای مهربانا

 

 

که جز تو ندارم مهربانتر

 

خداوندا زروی باک محمد(ص)

 

ببخش مارا که ما شرمساریم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما از دل و جان عاشق و شیدای قرآنیم

 

 

صد شکر خدا را که ما قاری قرآنیم

 

هر کس نخواند قرآن نادی بیشیمان شد

 

در دین و دنیا ما همه محتاج قرآنیم

 

      حمد و ثنای حق اندر کتاب ماست

قرآن کلام حق بود ما جمله اقراریم

 

صمیم گنهکار است محتاج فرقان است

 

موری ضعیف اندر ره سلیمانیم

 

 

+ نوشته شده توسط صمیم( امیری) در چهارشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت 16:43 |


Powered By
BLOGFA.COM


<"embed src="" autostart="true" hidden="false" loop="false" width="280" height="44">